Zgodovina

NEKAJ ZGODOVINE

Zgodovina prostovoljnih gasilskih društev, ki so v občini Sevnica delovala že vrsto let pred ustanovitvijo Občinske gasilke zveze Sevnica, je izredno bogata in prepletena z zanimivimi zapisi, ki so jih ohranjali gasilski tovariši skozi različne družbene sisteme.

Ustanovni Občni zbor Občinske gasilske zveze Sevnica je potekal 19. junija 1955 ob 9. uri v gasilskem domu PGD Sevnica. Predsednik PGD Sevnica Jože Smodej je uvodoma pozdravil ustanovni občni zbor, na katerem je bilo prisotnih 74 članov. Po uvodnem pozdravu je gasilski moški pevski zbor zapel tri pesmi, nato pa je godba zaigrala še koračnico. Izvolili so organe občnega zbora.

Delovno predsedstvo:
Drago Bizjak, delovni predsednik,
Jože Pavček,
Stanko Repše

Overovatelji zapisnika:
Jože Šeško,
Dominik Češek,
Hinko Koren.

Verifikacijski odbor:
Jože Šraj, predsednik,
Ivan Ostrovršnik,
Ivan Pečar,
Franc Mirt.

Na ustanovnem občnem zboru je sodelovalo 7 prostovoljnih gasilskih društev; Blanca, Bučka, Boštanj, Studenec, Sevnica, Šentjanž, Krmelj in gasilske enote; Parna žaga Sevnica, Kopitarna Sevnica, Jugotanin Sevnica ter Železniška postaja Sevnica.

V Upravni odbor so bili izvoljeni:
- Jože Smodej, predsednik
- Janko Rihter, podpredsednik
- Franjo Šunta, tajnik
- Alojz Motore, blagajnik
- Kristjan Janc, gospodar
- Ivan Ostrovršnik, poveljnik
- Jože Šeško, namestnik poveljnika
- Dominik Češek, adžutant
- Stane Blaznik, referent za stroje
- Stanko Repše, vodja mladine
- Viktor Krenčič, prosvetni referent
- Albin Žumer, sanitetni referent
- Marija Končina, vodja ženskega odseka

Nadzorni odbor:
- Jože Pavček, predsednik
- Jože Filip, namestnik
- Ivan Zakrajšek, namestnik
- Vinko Lipar, član
- Drago Bizjak, član

Za delegate na občnih zborih sosednjih gasilskih zvez v Zasavju so bili izvoljeni:
Jože Šeško, Jože Šraj, Franc Mirt, Stanko Repše, Franc Pečar, Franc Hribar, Franc Veber, Jože Smodej, Ivan Ostrovršnik in Janko Rihter.

V arhivih zveze se je ohranil seznam predlagateljev ustanovitve Občinske gasilske zveze Sevnica, z lastnoročnimi podpisi.

1. Jože Smodej, roj. 09. 05. 1896, upokojenec;
2. Franjo Šunta, roj. 19. 08. 1903, uslužbenec;
3. Miloš Kolander, roj. 14. 09. 1909, ključavničar;
4. Stanko Blaznik, roj. 09. 10. 1907, ključavničarski mojster;
5. Ivan Ostrovršnik, roj. 23. 09. 1904, krojaški mojster;
6. Jože Šeško, roj. 30. 03. 1907, mizarski mojster;
7. Hinko Koren, roj. 10. 06. 1907, urarski mojster;
8. Alojz Košorok, roj. 25. 07. 1906, krojaški mojster;
9. Anton Perušek, roj. 20. 06 .1911, poštni uslužbenec;
10. Miloš Dernovšek, roj. 20. 09. 1906, trgovski poslovodja.

Potrdilo, da so vsi predlagatelji ustanovitve Občinske gasilske zveze Sevnica vpisani v volilni imenik, je potrdil s podpisom matičar Franjo Šunta, ki je postal tajnik zveze in nalogo opravljal vse do leta 1977.

Novo ustanovljena Občinska gasilska zveza Sevnica je 26. 09. 1955 posredovala Okrajnemu ljudskemu odboru za notranje zadeve Trbovlje prošnjo za registracijo in delovanje. Prošnjo sta podpisala predsednik Jože Smodej in tajnik Franjo Šunta. Okrajni ljudski odbor Trbovlje je 05. 11. 1955 posredoval odločbo štev. 3188/1-55, s katero se dovoljuje ustanovitev in delovanje Občinske gasilske zveze Sevnica s sedežem v Sevnici, z delovnim področjem občinskega ljudskega odbora Sevnica, z enotnimi pravili, ki veljajo za prostovoljna gasilska društva. Izdana odločba je bila prosta takse, ker je delovanje gasilske zveze v javnem interesu.

Zadnje novice
JUN
13
2022
Mini Fire combat Zabukovje 2022
Preberi več
MAY
24
2022
Tekmovanje z MB TOMOS na Šmarčni
Preberi več
MAY
21
2022
Občinsko tekmovanje
Preberi več
Povezave


Spin


Vulkan


Servis Grafični pregled nesreč po SLO


Servis Meteoalarm


Servis Požarna ogroženost po SLO


Servis Radarska slika padavin
© 2013 Dejan Knez