Lokacija
Sponzorji
Vremenske postaje
Organizacija

Spoštovane gasilke in gasilci Gasilske zveze Sevnica,

da je ogenj dober sluga, a slab gospodar, je človek spoznal že zelo zgodaj. Kako ga je v različnih obdobjih krotil, si težko predstavljamo.

Gasilska društva so tudi v naših krajih nastajala iz stisk ljudi ob naravnih in drugih nesrečah, ki jih je bilo mogoče obvladovati le skupno.

Zato gasilstvo svojo pomembno vlogo potrjuje že dolgo vrsto let in je globoko zasidrano v zavest kar nekaj generacij Slovencev. Kot združevalni dejavnik se je in se še pojavlja v mnogih krajih naše domovine in tudi v naši občini.

V vseh letih delovanja se je gasilstvo razvilo v sodobno organizacijo z visoko stopnjo organiziranosti in usposobljenosti, kar pomeni, da je sposobno izvajati zahtevne naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V gasilskih organizacijah so in bodo naši občani vedno našli iskano humanitarno pomoč v nesreči. Pri svojem poslanstvu gasilci izkoriščamo svoje bogate izkušnje in znanje, stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ter vse boljša tehnična opremljenost pa so garancija za učinkovito reševanje in nudenje pomoči tudi za vnaprej.

Da smo združeni močnejši in lažje kos zadanim nalogam, so sevniški gasilci spoznali že pred 50 leti, ko so ustanovili Gasilsko zvezo Sevnica, ki še danes povezuje vsa društva v občini.

Veliko dogodkov je vtkanih v 50 let delovanja zveze. Prijetnih in manj prijetnih. Prihajali in odhajali so sistemi in posamezniki, ki so obeležili vsak svoj čas delovanja zveze. Številni člani prostovoljnih društev v Gasilski zvezi Sevnica, ki s prostovoljnim delom ter z odpovedovanjem prostemu času in denarju ohranjajo gasilsko organizacijo, ostajajo pri svojem delu ponavadi neimenovani in velikokrat brez naše skupne zahvale. Zato vsem in vsakemu posebej iskreno hvala za izkazano pripadnost gasilski organizaciji in za posredovanje našega temeljnega humanitarnega načela – pomagaj sočloveku v nesreči in v stiski boš tudi sam deležen pomoči.

Ne glede na občasne težave je razvoj gasilstva ob sistemski pomoči države in lokalne skupnosti ter ob velikem prizadevanju članstva še vedno v koraku s potrebami časa in prostora. Uspešno izvršene naloge in množičnost udeležbe vedno znova potrjujejo izjemno zavzetost članov društev naše gasilske zveze.